Hjem


Om Selskapet


Andersson & Co AS ble etablert i Grimstad i 2000 og har sin virksomhet innenfor bedriftsrådgivning.

Selskapet eies av Arve Andersson gjennom ArvAnder AS.

Våre kunder er lokale, nasjonale, så vel som internasjonale bedrifter.


Andersson & Co AS gir råd i strategisk, finansielle og kommersielle forhold. I tillegg påtar vi oss å lede selskaper og prosjekter.


Sammen med medinvestorer går vi inn med kapital i utvalgte selskaper og prosjekter. Vi påtar oss styreverv eller fyller nøkkelposisjoner.

Vi arbeider innenfor


Rådgivning

 • Strategi
 • Finansiering
 • Prosjekter/prosjektledelse


Bistand med

 • Finansieringer
 • Kommersielle forhandlinger
 • Kjøp og salg av foretak
 • Egenkapitalbevegelser


Utførelse


 • "Management for Hire"
 • Oppstart av virksomheter
 • Styrearbeid
 • Prosjektledelse


"Do business with pleasure - or do not do it at all"


Andersson & Co AS - Bark Silasvei 8, N-4876 Grimstad

Org.nr.: 915 515 096 MVA