Hjem

Om Selskapet


Andersson & Co AS ble etablert i Grimstad i 2000 og har sin virksomhet innenfor bedriftsrådgivning.

Selskapet eies av Arve Andersson gjennom ArvAnder AS.

Våre kunder er lokale, nasjonale, så vel som internasjonale bedrifter.


Andersson & Co AS gir råd i strategisk, finansielle og kommersielle forhold. I tillegg påtar vi oss å lede selskaper og prosjekter.


Sammen med medinvestorer går vi inn med kapital i utvalgte selskaper og prosjekter. Vi påtar oss styreverv eller fyller nøkkelposisjoner.

Vi arbeider innenfor


Rådgivning

Strategi

Finansiering

Prosjekter/prosjektledelse


Bistand med

Finansieringer

Kommersielle forhandlinger

Kjøp og salg av foretak

Egenkapitalbevegelser


Utførelse


"Management for Hire"

Oppstart av virksomheter

Styrearbeid

Prosjektledelse