Referanse

Referanse Oppdrag - Utdrag:


 • Venture Drilling AS - Dagligledelse, regnskapsførsel
 • Cecon - Finasiell Rådgivning
 • Atlantis Deepwater Technology Holding AS - Regnskapsførsel, lønn, rapportering,inkl. konsernregnskap, strategisk og finansiell rådgivning
 • "K" LINE Offshore AS - Daglig ledelse, senere finansdirektør, regnsskapsførsel
 • Vardeheia P-Hus AS u.s. - Økonomisk rådgiver i prosjektgruppe
 • Guldmand Brygge 2 AS - Daglig ledelse av eiendomsprosjekt (leiligheter)
 • Central Offshore AS - Daglig ledelse
 • Masterferries - Sammenslåing med Fjordline og oppkapitalisering av det utvidede Fjord Line AS- rådgivning
 • Eastern Drilling ASA - Daglig ledelse, forretningsførsel av børsnotert selskap
 • Guldmand Brygge 1 AS - Daglig ledelse av boligprosjekt
 • Advanced Production and Loading ASA (APL) - Prosjektledelse for Alvheim prosjektet
 • Fuhr AS - Avhendelse av eiendom, rådgivning
 • Bergshaven - Bistand med salg av rederiaksjer
 • Noratel AS/Toroid AB - Salg til Ferd Private Equity - rådgivning og forhandlinger, gjennomføring
 • Sand Mølle AS - Strategi og kjøp av eiendom i Lillesand. Etablering av Agder Mat Foredling AS
 • Chemcar Ltd - Rådgivning, forhandlinger og avhendelse av skipseiende selskaper
 • Finansbanken - Salg FB Invest AS
 • SensoNor ASA - Assistanse ved avhendelse av datterselskapet Capto AS
 • Interiørgården AS - Rådgivning vedrørende eiendomsprosjekt - Forretningsgård med boligdel
 • DSND Bygg AS - Fremforhandlet, finansiert og etablert eiendomsprosjekt - kontorbygg
 • Agder Energi - Bistand årsavslutning/rapportering
 • O.T. Tønnevold - Økonomisjef (management for hire)
 • Andreas Ugland & Sons AS - Forretningsførsel, konsernrapportering og fusjoner
 • AUS Bulk AS - Oppfølging og salg av 4 bulkskip
 • A U Bulk ltd./A U Tank ltd - Prosjektledelse og salg av 6 skipsbyggingskontrakter
 • Ugland International Holdings plc - Salg av HUAL og bilskip til Leif Höegh & Co ASA
 • Ugland Motor Kompani AS - Rådgivning, fisjon, bankforhandlinger, fusjon, salg